contact

istvansoltesz@gmail.com

 
Soltész István 1967-ben született Mezőkövesden. A Tibolddarócon töltött gyermekévek, édesapja fotós hagyatéka a mai napig meghatározzák mindennapjait, alkotómunkáját, a fotográfiához fűződő viszonyát. 16 évesen, közvetlenül apja korai halálát követően kezd el fényképezni. Eleinte talán csak az iránta érzett tiszteletből, ám az egyre inkább elhatalmasodó érdeklődés a hivatásos fotográfus mesterség felé tereli. Felnőtt életében összefonódik a fotográfia és a mérnöki hivatás, megalkotja az Argentum nevet viselő nagyformátumú kamera rendszert. Így talán nem véletlen, hogy az utóbbi időben szinte csak a saját maga által készített eszközökkel hajlandó fényképezni.

István Soltész was born in Mezőkövesd in 1967. His childhood years in Tibolddaróc and the
photo inheritance of this father still define his daily life, artistic work and his relationship with
photography. He started to do photography just after the early death of his father, in the age of 16. Primarily maybe only because of the honour of his father but the growing interest led him to the direction of professional photography. Photography and engineering got connected in his adulthood, he created the large format camera system, Argentum. Thus, it is no wonder why lately he is only willing to work with his own designed tools.

Gépszerkesztő, Gépipari Szakközépiskola,
Miskolc, 1986
Mezőgazdasági gépész üzemmérnök,
Nyíregyháza, 1990
Szabolcsi Halászati Kft., 1990-1995
Nyíregyházi Fotóklub, 1987
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, 1994
Magyar Fotóművészek Szövetsége, 1995
Nyíregyházi Főiskola, óraadó tanár, 1996-2012
Argentum kamerák, 1996-

Machine-constructor,
Engineering Technical School, Miskolc, 1986
Agricultural Engineer,
Nyíregyháza, 1990
Fishing Company of Szabolcs, 1990-1995
Photo Club of Nyíregyháza, 1987
Studio of Young Photographers, 1994
Association of Hungarian Photographers, 1995
College of Nyíregyháza, lecturer, 1996-2012
Argentum cameras, 1996-

Önálló kiállítások közül:
Lengyelek Háza, Rzeszowie,
Lengyelország, 2002
Módosított tájképek,
VMK-fotógaléria, Nyíregyháza, 2006
Vadcsapások, Mezei Pincészet,
Tibolddaróc, 2009
Vadak, halak, madarak
MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen

Solo shows:
House of the Polish, Rzeszowie,
Poland, 2002
Modified Landscapes,
VMK-photo gallery, Nyíregyháza, 2006
Game Trails, Mezei Wine Cellar,
Tibolddaróc, 2009
Games, Fishes, Birds
MODEM Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen

Csoportos kiállítások közül:
Esztergomi Fotográfiai Biennálé,
1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2008
Kortárs Magyar Fotográfia,
Pécs,1995, 1997, 1999
Szökő, Nyíregyháza,
1996, 2000, 2004, 2008
Önarckép,
Gromek Fotógaléria, Budapest, 1996
Az emlékezésről,
Vigadó Galéria, Budapest, 2000
Magyar tekintet,
Párizs, 2001, San Daniele, Olaszország, 2002
Light as a Feather,
New York, 2002
A tájak azonos nyelvet beszélnek,
La Gacilly, Franciaország, 2005
In the Zone,
Henry Gregg Gallery, New York, 2010

Group shows:
Photography Biennale of Esztergom,
1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2008
Contemporary Hungarian Photography,
Pécs, 1995, 1997, 1999
Szökő, Nyíregyháza,
1996, 2000, 2004, 2008
Self-portrait,
Gromek Photo Gallery, Budapest, 1996
About Remembrance,
Vigadó Gallery, Budapest, 2000
Hungarian Look,
Paris, 2001, San Daniele, Italy, 2002
Light as a Feather,
New York, 2002
Landscapes Speak the Same Language,
La Gacilly, France, 2005
In the Zone,
Henry Gregg Gallery, New York, 2010

Díjak:
Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj, 1997
Nyíregyháza Megyei Jogú Város művészeti ösztöndíja, 2007

Awards:
Pécsi József photographic grant, 1997
Art grant of the city of Nyíregyháza, 2007

Bibliográfia:
Bán András: Mindannyian névtelenek vagyunk,
A „Soltész István-jelenség”,
Fotóművészet 1999. 5-6.
Bacskai Sándor: A fényképezés minden
momentumát élvezem,
Fotóművészet 2004. 5-6.
Murvai Ervin: Saudade feketén-fehéren,
Foto Video 2007. IX.
Képtörténet, Fotós Szem, 2007/2
Karádi Zsolt: Vadak, halak, madarak,
A Vörös Postakocsi, 2010. tavasz
Kincses Károly: Valami, ami volt, nincs, lesz?
A Nyíregyházi Fotóklub 34 éve,
Foto Video 2011. ősz-tél
Kukla Krisztián: Nyombiztosítás,
Szökő katalógus, 2012

 "I am..."
Varga Tamás rövidfilmje, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=WzITwSvk2wk

Bibliography:
András Bán: We are all anonym.
The „Soltész István phenomenon”.
Fotóművészet 1999. 5-6.
Sándor Bacskai: I enjoy all moments of
photography.
Fotóművészet 2004. 5-6.
Ervin Murvai: Saudade in black and white,
Foto Video 2007. IX.
Picture-history. Fotós Szem, 2007/2
Zsolt Karádi: Games, Fishes, Birds,
The Red Mail-coach, 2010. spring
Károly Kincses: Something that was, isn’t, won’t be?
The 34 years of the Photo Club of
Nyíregyháza,
Foto Video 2011. autumn-winter
Krisztián Kukla: Preserving Traces,
Szökő catalogue, 2012

 

 

 

 

 

 

"I am..."
A short movie by Tamás Varga, 2014
(hungarian language)

Album:
Soltész, Fényképtár 28.
Folpress Kiadó 2008
Vadak, halak, madarak
MODEM, 2012

Album:
Soltész, Photo Gallery 28.
Folpress Press 2008
Games, Fishes, Birds
MODEM, 2012