Megjelölt fa No 1. / Marked tree No. 1., 2011
 
Megjelölt fa No 2. / Marked tree No. 2., 2012
 
Megjelölt fa No 3. / Marked tree No. 3., 2012
 
Megjelölt fa No 4. / Marked tree No. 4., 2013
 
Megjelölt fa No 5. / Marked tree No. 5., 2013
 
Megjelölt fa No 6. / Marked tree No. 6., 2013
 
Megjelölt fa No 7. / Marked tree No. 7., 2013
 
Megjelölt fa No 8. / Marked tree No. 8., 2013